AZ EGYESÜLETRŐL
AZ EGYESÜLETRŐL

Az egyesület adatai

Az egyesület neve: Magyar Logoterápia és Egzisztenciaanalízis Egyesület

Az egyesület rövidített elnevezése: MALTEA  Egyesület

Az egyesület székhelye: 9025 Győr, Kossuth Lajos utca 17., fsz./2.

Az egyesület számlaszáma: 

OTP számlaszám: 11737007-23744196

IBAN: HU81117370072374419600000000

Az egyesület célja

A Viktor Emil Frankl (1905-1997) által alapított logoterápia és egzisztenciaanalízis magyarországi képviselete,

szakmai kereteinek fejlesztése, általános és speciális érdekeinek védelme, tudományos és kulturális lehetőségeinek elősegítése.


Az egyesület tevékenysége

  • Viktor Emil Frankl munkásságának gondozása és terjesztése,

  • a logoterápia és egzisztenciaanalízishez kapcsolódó tudományos és kulturális események rendezése,

  • továbbképzés és tanfolyamok szervezése,

  • szakmai érdekképviselet ellátása,

  • együttműködés szakmai szervezetekkel, kiemelten a Logoterápia és Bölcseleti Embertan Oktatási és Kutatási Alapítvánnyal,

  • továbbképzés és szakmai továbbfejlesztés biztosítása az egyesületi tagok számára.

Az egyesület vezető tisztségviselői

Az egyesület elnöke:

Frivaldszkyné Jung Csilla


Az elnökség tagjai:

Balatoniné Dr. Rudas Veronika

Józsa-Gyurics Tünde

Kautnik András

Pásztor Eszter

Pataky Krisztina

Dr. Sárkány Péter


Az egyesület Alapszabálya

Az alapszabály letölthető ITT.

Az egyesületi tagságról

Az egyesület tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki az egyesület célkitűzésével egyetért, továbbá az alapszabályban foglalt rendelkezéseket elfogadja. Természetes személy esetén csak az lehet az egyesület tagja, aki az egyesület által elfogadott logoterápiás és egzisztenciaanalitikus tanácsadó, vagy logoterapeuta végzettséggel rendelkezik. 

Pártoló, támogató tagként korlátozott jogosultságok és kötelezettségek illetik az egyesületbe belépőket. 

tagdíj minden esetben évi 5 000Ft, melyet a belépési határozat kézhezvételétől számított 8 napon belül az egyesület bankszámlájára átutalás útján szükséges befizetni.

Belépési szándéknyilatkozat letölthető ITT.

A belépési nyilatkozatot az elnökséghez kell benyújtani (hello@maltea.hu), amely szerv a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül, egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással határoz a tagfelvételről. Határozatát annak meghozatalát követő 8 napon belül írásba foglaltan, igazolt módon kell megküldeni a tagfelvételt kérelmező számára. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs.

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani.